Υπηρεσίες

 • Εμπόριο εξοπλισμού και αναλώσιμων πισίνας, σάουνας, χαμάμ, spa υδρομασάζ
   
 • Κατασκευή πισίνας από οπλισμένο σκυρόδεμα
   
 • Κατασκευή προκατασκευασμένης πισίνας με μεταλλικά πάνελ
   
 • Προμήθεια και εγκατάσταση κεραμικής, πολυεστερικής ή ξύλινης πισίνας
   
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πισίνας
   
 • Ανακατασκευή-ανακαίνιση πισίνας
   
 • Αποκατάσταση βλαβών-διαρροών
   
 • Καθαρισμός-συντήρηση πισίνας
   
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Σάουνας, Χαμάμ, Spa συστήματα υδροθεραπείας